Jarunska kros liga Registracija

    

IZJAVA:
Potvrđujem da sam upoznat/a sa propozicijama kros lige i rizicima učešća na vlastitu odgovornost. Tijekom utrke ponašat ću se u skladu sa Zakonom i osnovnim načelima takmičenja, prema okolini i drugim učesnicima. Organizatoru dozvoljavam slobodnu upotrebu foto / video materijala na kojem se nalazim.
UPUTSTVO ZA UPLATU:
DSR "IN MOTU", Zagreb
Iznos: 20 kuna
Broj računa: 1135043577
IBAN: HR4024840081135043577
Poziv na broj: Datum rođenja