Registration

* Fields marked with an asterisk are required

The Maze Fury 2021

Each image size should be up to 1 MB. Maximum 6 images. Supported formats are JPG and PNG.
or drop to upload
Terms

Potvrđujem da sam upoznat/a sa propozicijama takmičenja i rizicima učešća na sopstvenu odgovornost. Tokom trke ću se ponašati u skladu sa Zakonom i osnovnim načelima takmičenja, prema okolini i drugim učesnicima. Izjavljujem, da se na ličnu inicijativu...

Prihvatam pravila